Тълкуване на думи, сетива, сънища

  • 18.10.12 09:10#1melina88melina88Регистрация: 00.00.00Град: СофияОтговори: 89Тълкуване на думи, сетива, сънищаДухът на сънищата обожава да си играе с думите по своеобразен свой си начин, отразявайки така нашия съзнателен живот, изпълнен с разговори, гъмжащи от анекдоти, намеци и двусмислия. Думите сами по себе си са от символично естество и човек стига до верния им прочит, само след като е осъзнал тази същина на думите. Когато съзнанието ни види думата „котка", нашето подсъзнание извиква но някакъв начин образа на котка. В будно състояние ние превръщаме думите в символ, било то и писмени или изречени слова. В сънищата става тъкмо обратното: ние се изп­равяме пред огледална ситуация, сами срещу символа. Тогава на нас се пада да превърнем отново символа в думи.

    Усвоявайки матерния си език, ние насле­дяваме мъдростта на предишните поко­ления, която, като всичко в този свят, се е развивала през вековете. Всяка дума е символ, който може да бъде изговорен или написан, като и в двата случая имаме сетивни възприятия. Думите функциони­рат като превключващ механизъм на нашето съзнание и влизат във връзка с някое от петте ни сетива. По този начин думите се превръщат в зрителни, осезателни, слухови, мирисни или вкусови усещания. Обратното, ние използваме тези сетивни усещания, които сме запе­чатали в паметта си, за да описваме ситуации и съби­тия.

    След като в съзнателния си живот използваме толкова образен език (като всяка дума минава ту от ед­ната, ту от другата страна на моста, който използва и духът на сънищата), лесно можем да си представим какво могат да сторят сънищата. Използвайки в съни­щата същия език, с който си служим и през деня, трябва ли да се изненадваме от факта, че приемаме всичко в съня в буквалния смисъл на думата?
    ОтговорОтговор с цитат