Премахване на лоша карма

Търсиш информация за Премахване на лоша карма? Разгледай последните ни публикации и статии за Премахване на лоша карма.
Премахване на лоша магия с восъкПремахване на лоша магия с восъкТялото ни е физическо, но съществува и система на фините тела, те имат енергоинформационни програми, които могат да разрушат психиката и физиката на човека. Фините енергийни тела на човек са седем на брой и са...
Лоша карма - можем ли да я променим и как?Лоша карма - можем ли да я променим и как?оказват влияние (ефект) върху бъдещето на индивида. Или с други думи – доброто намерение и добрата постъпка допринасят за добра карма, а лошото намерение и лошата постъпка – за лоша карма, която ще доведе и до...